Tài khoản đăng nhập hệ thống ViettelStudy của học sinh

Tài khoản chưa tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập trên hệ thống ViettelStudy để học tập trực tuyến

Học sinh của trường xem tài khoản của mình trong file Excel được đính kèm để đăng nhập vào hệ thống ViettelStudy học tập trực tuyến

TAI KHOAN CUA HS.xlsx

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê
Hôm nay : 1